Escoles Municipals d'Idiomes de Catalunya i les Illes Balears

Vols formar part de la nostra família? Vols impartir classes de manera activa i dinámica? Tenim una metodología basada en tots els eixos pel que fa a l'aprenentatge d'un idioma. Classes interactives per tal que l'alumne desenvolupi totes les parts de manera transversal i equilibrada. Amb una programació del curs pensada en poder assolir el temari i a la vegada disposar del temps necessari per remarcar aspectes a cada grup. Sempre donant tota la importància a la part oral de la llengua.  
 
Comprensió oral       LISTENING
Expressió oral           SPEAKING
Comprensió lectora     READING
Expressió escrita        WRITING
 
 
Classes d'infantil, primària, adults i preparació d'examens.
 

Últimes ofertes de treball

-> Professors/es d'anglès, d'alemany i de francès per l'Anoia (Barcelona)

-> Professors/es d'anglès, d'alemany i de francès per l'Alt Penedès (Barcelona)

-> Professors/es d'anglès, d'alemany i de francès per la Serra de Tramuntana (Mallorca)

-> Professors/es d'anglès, d'alemany i de francès per el Raiguer (Mallorca)

-> Professors/es d'anglès, professor/a d'alemany i professor/a de francès per el Pla de Mallorca (Mallorca)

-> Professors/es d'anglès, d'alemany i de francès per La Selva (Girona)

-> Professors/es d'anglès i de francès per el Baix Penedès (Tarragona)

-> Professor/a d'alemany per el Baix Empordà (Girona)

-> Professors/es d'anglès, d'alemany i de francès per el Gironès (Girona)

Vols treballar amb nosaltres?