Escoles d'Idiomes de Catalunya i les Illes Balears

 
Proporcionem un valor afegit per els municipis a través de l'educació l'eina més important avui en dia.
 
Els idiomes avui en dia formen el recurs més important, valorat i sol.licitat arreu del món. Obren portes, ens fan globals i competitius. Són el trampolí cap a llocs de treball, estudis, i a molts àmbits de la nostra vida quotidiana. 
 
Fruit d'aquesta situació, els ajuntaments cada vegada treballen més per la formació i el futur dels seus ciutadans. Es preocupen per poder oferir allò que la seva gent necessita: Formació de qualitat, a un preu assequible i accessible per a tots.
 
Es per això que Punt de Partida treballa de manera conscient i cobrint les necessitats de tota la població, obrint i gestionant Escoles d'Idiomes.
 
 Punt de Partida esta formada per un equip de professionals del sector dels idiomes i la formació amb una llarga trajectòria i experiència. Treballem per què tothom tingui accés a l'aprenentatge d'un idioma i per tant a noves oportunitats. 
 
La millor manera d'arribar a tots els ciutadans és donant suport als Ajuntaments, a tots els Municipis interessats en fomentar l'aprenentatge d'idiomes i obtenir un gran valor afegit.
 
Hem creat programes que s'adapten a les necessitats de la gent. Facilitem l'assoliment dels seus objectius, ja siguin l'aprenentatge en sí de l'idioma o la necessitat d'obtenir un nivell determinats amb un certificat oficial per tal de poder millorar una realitat laboral i accedir a més llocs de treball.
 
Punt de Partida crea i gestiona la Xarxa d'Escoles d'Idiomes de Catalunya i les Illes Balears de manera integral, amb un sistema innovador pel que fa al professorat, alumnes i espais. Ens ocupem de tot, desde la preinscripció fins a facilitar els exàmens oficials en el mateix Municipi.

Contacteu-nos

Programes
 
Tenim una metodologia basada en tots els eixos pel que fa a l'aprenentatge d'un idioma. Classes interactives per tal que l'alumne desenvolupi totes les parts de manera transversal i equilibrada.
 
Comprensió oral       LISTENING
Expressió oral           SPEAKING
Comprensió lectora     READING
Expressió escrita        WRITING
 
 
Obrim portes a tothom, des dels 3 anys, tinguin el nivell que tinguin. Organitzant segons aquests dos factors les classes i la metodologia.

EXÀMENS OFICIALS

Podràs preparar-te i examinar-te per obtenir una titulació internacional.
Logos_Trinity_i_Cambridge_junts.jpg