Sobre nosaltres

Punt de Partida - Language Consultants : Som Consultors d'idiomes, oferim assessorament personalitzat, dissenyem projectes segons els objectius de cada estudiant per tal de poder garantir els resultats desitjats. Invertir en temps d'una manera intel·ligent és la nostra clau.
 
Ja no n'hi ha prou en estudiar un idioma, en tenir un nivell intermedi, defensar-se una mica al parlar i escriure. Avui en dia s'ha de ser bilingüe i en molts casos, segons quines carreres i sector, s'ha de ser especialitzat en àrees i vocabulari.
Hem d'arribar al punt de pensar en anglès, de no estar traduint, de poder parlar amb tranquil·litat, poder defensar una entrevista de feina, un projecte laboral, un nou càrrec o emprendre una idea.

L'Anglès ha de deixar de ser un problema, un obstacle. Ha de ser una evidència, un fet, una obvietat que permeti simplement obrir portes al món laboral, social i de nous reptes. I això encara que sembli molt difícil no ho és. Cada vegada veiem a més estudiants canviar radicalment el seu nivell d'anglès, mentre veuen món, estudien, fan pràctiques, coneixen gent nova i fan contactes, arriben a pensar en anglès sense adonar-se'n.

Creiem que la millor manera d'assolir un idioma és aprofitant el temps, invertint temps, estudiant un màster, fent pràctiques, vivint una cultura, coneixent món, factors que fan incrementar i molt un CV, que garanteixen que un cop has acabat l'aventura, no només domines l'idioma sinó que pots accedir a nous reptes laborals on abans no hi podies arribar.
kaplan_18123131772.jpg